I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.rowerkowo.pl, jest:

Grupa Imagiz

tel. 604 499 869

e-mail: biuro@rowerkowo.pl 

NIP: PL 646 265 36 62
REGON: 240821018

 

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać 24h na dobę.

2. Sprzedaż odbywa się poprzez realizowanie zamówień składanych za pośrednictwem:

- strony www.rowerkowo.pl poprzez kliknięcie  zdjęcia danego produktu, jego parametrów, dodanie produktu do koszyka a następnie wypełnienie danych adresowych i wybranie formy przesyłki.

- wiadomości e-mail na adres: biuro@rowerkowo.pl zamowienie@swiatmamyidziecka.pl.

- telefonicznie pod numerami 604 499 869 lub 509 659 332 w godzinach 9.00 – 17.00 w dni robocze

3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.

- W przypadku rejestracji, Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom niepowołanym hasła i loginu do swojego konta w sklepie Internetowym www.rowerkowo.pl. W sytuacji kiedy hasło i login Klienta zostaną użyte przez osoby trzecie, sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez te osoby.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie wygenerowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Kupującym następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt wymieniony w zamówieniu.

6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny, o czym informuje słowo ”Dostępny” poniżej ceny obok zdjęcia przedmiotu. 

7. W przypadku towarów posiadających status "Dostępny na zamówienie" dodanie produktu do koszyka oznacza chęć zamówienia roweru.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu internetowego lub po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu.

9. Czas realizacji zamówienia, od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy, wynosi 2-3 dni roboczych + czas przesyłki (1 dzień).

10. Czas przesyłki może zostać wydłużony w okresach świątecznych, informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie.

11. Kupujący zostanie poinformowany o realizacji i wysyłce towaru na adres e-mail podany w zamówieniu.

12.  Formą zapłaty za zamówiony towar jest przelew bankowy.

13.  Płatności dokonuje się na konto:


     
68 1050 1399 1000 0090 7293 6249 - ING

14.  Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.

 

 

III. CENY

1. Ofertę sklepu stanowią produkty będące w jego ofercie za pośrednictwem strony www.rowerkowo.pl z podanymi cenami i opisami.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN).

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Całkowita wartość zamówienia (cena produktu plus cena przesyłki)  jest przedstawiona w Koszyku w momencie dokonania wyboru przez Klienta formy dostawy produktu oraz formy zapłaty.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 

IV. DOSTAWA I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

4. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX na wskazany przez Klienta adres.


5. W przypadku przesyłki kurierskiej:

- kurier nie ma obowiązku dzwonić do Klienta przed  dostarczeniem przesyłki

- kurier dostarcza paczki w godzinach 9.00 – 17.00

- firma kurierska ma 2 próby dostarczenia przesyłki do Klienta, potem paczka zostaje przekazana do najbliższego magazynu firmy kurierskiej, gdzie będzie można ją odebrać przez 7 dni, po tym terminie zostanie zwrócona nadawcy, czyli do sklepu.

- doręczenie przesyłki na określoną godzinę lub dzień wiąże się z dodatkową opłatą.; w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się ze sklepem.

- sklep podaje Kupującemu numer przesyłki kurierskiej w celu jej śledzenia od momentu nadania do jej dotarcia do miejsca podanego przez zamawiającego.

- pod nieobecność adresata przesyłki, kurier może dostarczyć paczkę innej osobie przebywającej w tym samym lokalu, lub sąsiadowi.


 

V. CENNIK KOSZTÓW PRZESYŁKI

 

KURIER K-EX - 39 zł 

Poczta Polska - 11 zł

 

KURIER K-EX za POBRANIEM – 70 zł

Poczta Polska za pobraniem - 17 zł

 

1.Paczki wysyłane są Standard w przypadku Kuriera K-EX.

2.Jeśli Klient poda błędny lub niedokładny adres, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

3. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.

4. Czas dostawy zamówienia:

- kurier K-EX: usługa Standard 1 dzień roboczyVI. Sprawdzenie przesyłki

1. Bardzo prosimy o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia wady czy braków w przesyłce (zniszczenie, zamoczenie, rozerwanie), sporządzenie protokołu szkody (2 egzemplarze). Przesyłki kurierskie sprawdzić można dopiero po zapłaceniu i pokwitowaniu odbioru.

- protokół szkody należy przesłać niezwłocznie do Sklepu drogą pocztową, bądź elektroniczną

2. W przypadku uszkodzonych paczek dostarczonych przez Pocztę Polską, ich sprawdzenie jest możliwe za dodatkową opłatą. Jeżeli Klient chce dokonać sprawdzenia paczki w obecności listonosza lub na Poczcie, prosimy o kontakt ze Sklepem.

- Jeżeli Poczta Polska dostarczy przesyłkę niekompletną i uszkodzoną, sklep prosi o zrobienie zdjęcia paczki i przesłanie na adres naszego biura: biuro@swiatmamyidziecka.pl

 

 

VII. Reklamacja:

1. Zgodnie z art. 8, 9, 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówionego w sklepie, natomiast obowiązkiem klienta jest powiadomić sklep o niezgodności towaru z umową w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej wykrycia.

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres: biuro@rowerkowo.pl z dopiskiem w tytule „Reklamacja” lub telefonicznie pod numerem: 509 659 332.

3. Sklep rozpatrzy reklamacje jeśli Klient dostarczy reklamowany produkt  wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji. Reklamacje należy dostarczyć na adres:

"Grupa Imagiz" Tycjan Janik
ul. Regionalna 7
43-100 Tychy

4. Wypełniony formularz reklamacja możną dostarczyć do sklepu drogą mailową lub listownie.

5. Sklep nie przyjmuje paczek dostarczanych za pobraniem ani za potwierdzeniem odbioru.

6. Sklep zwróci koszty przesyłki reklamacyjnej na podstawie udokumentowanego dowodu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji począwszy od dnia następującego po dniu, w którym sklep otrzymał reklamowany towar.

8.  Po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.

9. Zwrot należności za towar nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru od Klienta.

 

VIII. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 Klient może zrezygnować z zamówienia zanim jeszcze zamówione towary nie zostaną wysłane:

- nie wysyłając potwierdzenia zamówienia

-  anulując zamówienie na adres: biuro@rowerkowo.pl i podając numer zamówienia

2 Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

- zwrot towaru może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy produkt nie będzie zgodny z umową

3 Klient może zrezygnować z towaru jeżeli w terminie 10 dni dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może wysłać na adres e-mail: biuro@rowerkowo.pl albo listownie.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt.3 Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar w ciągu 14 dni.

( Za datę zwrotu przyjmuje się datę stempla pocztowego). Towary nie mogą nosić oznak użytkowania.  Zwracane towary muszą być kompletne. Produkty zabezpieczone folią powinny być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu (folii). Jeśli to nie będzie możliwe, Klient powinien zabezpieczyć je w inny sposób.

5. Przesyłka powinna zawierać dowód zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu.

6  Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

7. Sklep w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki od Klienta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zwraca wartość produktu.

8.  W przypadku zwrotu części zamówienia ( np. jednego z kilku produktów), sklep zwraca cenę produktu.

9. Sklep nie akceptuje zwrotów w formie przesyłek za pobraniem ani za potwierdzeniem odbioru.

10. Sklep przyjmuje jedynie przesyłki zwrotne wysłane Pocztą Polską bądź kurierem.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Kupujący przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

2 . Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin sklepu www.rowerkowo.pl stanowi nieodłączną część każdej umowy zawieranej między Sklepem a Kupującym. Jest powszechnie dostępny na stornie www.rowerkowo.pl. Kupujący może skopiować go na dysk komputera lub wydrukować. Przy zawarciu umowy Sklep może dostarczyć regulamin na adres e-mail podany przez Kupującego.

4. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie swiatmamyidziecka.pl

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia oraz  umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

6. Spory pomiędzy sklepem www.rowerkowo.pl a Klientem, będące wynikiem umowy pomiędzy nimi, będą rozstrzygane w drodze mediacji.

- Jeżeli od wyznaczenia mediatora w ciągu 30 dni lub ustalonym przez strony innym dodatkowym terminie nie udało się zawrzeć ugody, spór między Klientem a Sklepem zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy.

Sądem właściwym jest sąd w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, sąd w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział przedsiębiorcy lub sąd miejsca wykonania umowy. Wybór zależy od powoda i charakteru roszczenia.

7. Sklep internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie